Ole-Jonas Liereng

Psykomotorisk fysioterapeut

Ole-Jonas Liereng

Fysioterapeut og mastergradsstudent i psykomotorisk fysioterapi.
Har refusjonsavtale i utdanningsforløpet.

Utdanning:
– Bachelor i fysioterapi ved Fontys University og Applied Sciences (2012)
– Introduksjon til oppmerksomt nærvær, NTNU Gjøvik (2016)
– Mastergrad i fysioterapi, Universitetet i Tromsø (2019-2022)

Faglig interesseområder:
– Psykomotorisk fysioterapi
– Sammensatte lidelser
– Traumer
– Rygg, nakke- og skulderplaget
– Funksjonell opptrening