Linda Bjerke

Fysioterapeut

Linda Bjerke

100% driftsavtale

Utdanning:
Bachelor i Fysioterapeut
Aktiv med artrose-terapeut.

Faglig interesseområde:
Allmenn fysioterapi
Langvarig og sammensatt smerteproblematikk.