Endre Vold-Engesli

Manuellterapeut

Endre Vold-Engesli

Manuellterapeut med 85% driftsavtale.

Utdanning:
– Bachelor i fysioterapi, Århus (2008)
– Grunnfag idrettsvitenskap, HIL  (2014)
– Master i Manuellterapi, UIB (2016)
– Videreutdanning i kognitiv terapi (2019)

Faglig interesseområder:
– Vurdering, diagnostisering og behandling av muskel- og skjelettplager.
– Idretts- og aktivitetsrelaterte skader.
– Skadeforebyggende, funksjons- og helsefremmende trening.
– Rehabilitering av akutte og kroniske muskel- og skjelettskader