Skoliose: Manuellterapi er potensielt effektivt

Manuellterapi kan være effektivt som tillegg i behandlingen av ungdommer med skoliose.

2-3 prosent av barn og unge i alderen 10-16-år har idiopatisk skoliose (skjev rygg uten kjent årsak). Konservativ behandling i form av øvelser hos fysioterapeut har vært omdiskutert. I en oversiktsartikkel har forskere sett på om manuellterapi som tillegg til øvrig konservativ behandling, kan være effektivt.

14 artikler, både casestudier, observasjonsstuder og RCT,  ble funnet og inkludert i forskningsmaterialet.  Casestudiene og de mindre studiene som inngår i oversikten, gjør at det ikke kan trekkes noen klare konklusjoner. Forfatterne skriver likevel at funnene gir grunnlag for å anta at manuelle teknikker som myofascial release og spinal manipulasjon potensielt er effektive som tillegg til annen konservativ behandling. Flere høykvalitets-studier er imidlertid nødvendig for å kunne treffe sikre konklusjoner.

Kilde:
Shir Lotan, Leonid Kalichman: Manual therapy treatment for adolescent idiopathic scoliosis. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2018.01.005