Skjerpede nasjonale smitteverntiltak

Regjeringen anbefaler at munnbind skal brukes på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.

Norsk Manuellterapeutforening skriver på sin hjemmeside at foreningen anbefaler at:

  • Det settes oppslag på inngangsdør der pasienten bes ta på munnbind.
  • Munnbind og spritdispenser er tilgjengelig utenfor inngangsdør.
  • Terapeuten bruker munnbind eller åndedrettsvern.
  • Munnbind skiftes etter hver pasient.
  • Åndedrettsvern brukes bare én gang og kastes umiddelbart etter bruk, men kan brukes på flere pasienter så lenge det beholdes på. Det kan være sikkert å bruke i minst 8 timer, men normalt bør brukstiden begrenses til 1 – 2 timer av gangen før man tar en pause.

Staten dekker utgifter
Helsedirektoratet har nylig informert kommunene om at manuellterapeuter og fysioterapeuter med driftsavtaler kan motta smittevernutstyr relatert til covid-19 fra kommunen, og kommunen får dekket disse utgiftene av staten. Med smittevernutstyr menes munnbind, åndedrettsvern, hansker, briller/visir, lue/hette og smittefrakker. Kommunen kan forsyne avtaleterapeutene med utstyr fra egne lagre. Kommunen kan også dekke utlegg avtaleterapeuter har hatt til smitteutstyr i perioden 1.1.2021-dd., etter regning. I alle tilfeller vil kommunen kunne få utgiftene refundert fra staten.