Klinisk retningslinje for behandling av subakromialt smertesyndrom

Danske helsemyndigheter har utarbeidet ny faglig retningslinje for behandling av impingement syndrom og rotator-cuff syndrom.

Skuldersmerter er et svært vanlig muskel- og skjelettproblem og hyppig årsak til kontakt med helsetjenesten.

I 2013 publiserte det danske helse- og legemiddeltilsynet «Nasjonal klinisk retningslinje for diagnostikk og behandling  av pasienter med utvalgte skulderlidelser» Denne retningslinjen dekket flere skulderdiagnoser. Pasientgruppen i den nye retningslinjen er avgrenset til «subakromialt smertesyndrom» (engelsk: subacomial pain syndrome, SAPS). SAPS omfatter sykdomsdiagnostene «impingement syndrom» (ICD-10 DM754) og «rotatorcuff-syndrom» (ICD-10 DM751).

Retningslinjen presenterer anbefalinger for utvalgte kliniske problemstillinger for følgende områder:

  • Trening
  • Injeksjonsbehandling
  • Kirurgi (subakromial dekompresjon) ved smerter i mindre enn seks måneder
  • Subakromial dekompresjon ved symptomer av mer enn seks måneders varighet og manglende effekt av veiledet trening.

Lenke