Rapport om sykdomsbyrde i Norden

Muskelskjelettsykdommer, særlig ryggsmerter, er viktig årsak til sykdomsbyrde i Norden.

Dette går fram av nye sykdomsbyrdeberegninger publisert i tidsskriftet The Lancet Public Health.

Tidligere er sykdomsbyrderesultat for de nordiske landene publisert som en del av store, oppsummerende oversikter. For første gang er det nå gjort en grundig analyse der sykdomsbyrden i de ulike nordiske landene og Grønland er sammenlignet.

Analysen viser at disse sykdommene betyr mest

Menn
Ryggplager og hjertesykdom er de to viktigste årsakene til sykdomsbyrde blant menn i de nordiske landene.
Danske menn hadde større sykdomsbyrde knyttet til lungekreft, kols og skadelig alkoholbruk enn nordiske menn generelt.
Finske menn hadde større sykdomsbyrde enn menn generelt i Norden for en rekke årsaker, blant annet hjertesykdom, selvmord og skadelig alkoholbruk.

Kvinner
Ryggplager, hodepine, depresjon og angst er de viktigste årsakene til sykdomsbyrde blant kvinner i Norden. Det er liten variasjon mellom landene.
Islandske og danske kvinner hadde større sykdomsbyrde på grunn av lungekreft og kols enn generelt for Norden.

Analysen slår fast hodepine, muskelskjelettsykdommer og mentale lidelser er de viktigste årsakene til ikke-dødelige sykdommer i Norden. Disse forårsaker store økonomiske konsekvenser for samfunnet gjennom sykefravær og utgifter til helsetjenester.   Sammenlignet med dødelige sykdommer, er effektiv forebygging av ikke-dødelige sykdommer dårlig etablert, skriver forskerne i Lancet-artikkelen.

Les hele artikkelen i Lancet her…